Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij Kajakhuren.nl (eigendom van VOF Selling Online, kvk 90037715), de website waar u alle kano- en kajakverhuurbedrijven in Nederland kunt vinden. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze diensten.

 

1. Definities

  • Website: De website Kajakhuren.nl.
  • Gebruiker: Iedere persoon of entiteit die gebruik maakt van de diensten van Kajakhuren.nl.
  • Verhuurbedrijf: Een bedrijf dat kano’s en/of kajaks verhuurt en vermeld wordt op Kajakhuren.nl.
  • Jaarpakket: Een abonnementsvorm voor verhuurbedrijven met promotionele voordelen op de website.

 

2. Diensten

2.1 Kajakhuren.nl biedt een platform waar gebruikers informatie kunnen vinden over kano- en kajakverhuurbedrijven in Nederland.

2.2 Verhuurbedrijven kunnen kiezen voor een jaarpakket dat hen recht geeft op promotionele voordelen, zoals betere zichtbaarheid op de website.

 

3. Verantwoordelijkheden van Gebruikers

3.1 Gebruikers dienen juiste en actuele informatie te verstrekken wanneer zij gebruik maken van de diensten van Kajakhuren.nl.

3.2 Gebruikers gaan akkoord met het gebruik van de website voor legitieme doeleinden en zullen zich onthouden van enig gedrag dat de functionaliteit van de website kan verstoren.

 

4. Verantwoordelijkheden van Verhuurbedrijven

4.1 Verhuurbedrijven dienen accurate en actuele informatie te verstrekken over hun diensten en tarieven.

4.2 Verhuurbedrijven die een jaarpakket afnemen, krijgen promotiemateriaal op prominente plaatsen op de website en worden beter zichtbaar in zoekresultaten.

4.3 Kajakhuren.nl behoudt zich het recht voor om inhoud die in strijd is met deze voorwaarden of de Nederlandse wetgeving te verwijderen.

 

5. Betalingen en Abonnementen

5.1 Verhuurbedrijven die een jaarpakket afnemen, dienen vooraf te betalen voor de duur van het abonnement.

 

6. Beëindiging van Diensten

6.1 Kajakhuren.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en/of diensten te beëindigen voor gebruikers of verhuurbedrijven die zich niet aan deze algemene voorwaarden houden.

6.2 Verhuurbedrijven kunnen hun abonnement op elk moment beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Kajakhuren.nl. Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.

6.3 Het eerste jaarabonnement loopt automatisch af in april 2025. Voor eventuele verlenging wordt het verhuurbedrijf rond die periode benaderd door Kajakhuren.nl. Voor opzegging hoeft dus niets te worden gedaan.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Kajakhuren.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de website.

7.2 Kajakhuren.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie verstrekt door verhuurbedrijven.

 

8. Privacy

8.1 Kajakhuren.nl respecteert de privacy van alle gebruikers en verhuurbedrijven. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en ons privacybeleid.

 

9. Wijzigingen

9.1 Kajakhuren.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.

 

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

 

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@kajakhuren.nl.


 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om een duidelijke en eerlijke relatie te waarborgen tussen Kajakhuren.nl, haar gebruikers en de verhuurbedrijven. Door de website te gebruiken of een jaarpakket af te nemen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.